ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

คู่มือ บริหารงานบุคคล 2558

สามารถคลิกดาวโหลดคู่มือได้ ตามลิงค์นี้ http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/8/7545_9746.pdf

แชร์ให้เพื่อน: