ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 124 KB. 79

แชร์ให้เพื่อน: