ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

ice-cream-cartผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าเช็ดมือสีธรรมชาติ

  • 11 มิถุนายน 2549
  • 389 ครั้ง

ผ้าเช็ดมือสีธรรมชาติ

ผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ ราคาขายส่ง 40 บาท ราคาขายปลีก  65  บาท


ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน  (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร  บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
85/2  หมู่ 2  ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน   จังหวัดเชียงใหม่  50130
โทรศัพท์  053-859344
info@bansahakorn.org

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: