องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นายวิเชียร ทัพผดุง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 062-042- 2121

นางสาวนุชนาถ ไชยแก่น

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 062-042-3443

นางสาวพิกุล อุปันโน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 0831535456

นางสาววราภรณ์ อินทญาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง


แชร์ให้เพื่อน: