ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบริหารงานบุคคล

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/8/7545_9746.pdf (คลิกที่นี้)

คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับ อปท

http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/81  (คลิกที่นี้)


แชร์ให้เพื่อน: