ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบริหารงานบุคคล

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/8/7545_9746.pdf (คลิกที่นี้)

คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับ อปท

http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/81  (คลิกที่นี้)


แชร์ให้เพื่อน: