ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2563

แชร์ให้เพื่อน: