ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567

แชร์ให้เพื่อน: