ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประกาศใช้ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์ให้เพื่อน: