ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เลือกหัวข้อเรื่อง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 84 KB. 30

แชร์ให้เพื่อน: