ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: