ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ 99 KB. 41

แชร์ให้เพื่อน: