ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งใช้บังคับในปี พ.ศ. 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งใช้บังคับในปี พ.ศ. 2567 182 KB. 41

แชร์ให้เพื่อน: