ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาบุคลากร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาบุคลากร 2.58 MB. 70
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ? 2563) 4.71 MB. 63

แชร์ให้เพื่อน: