ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อเรื่อง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการตามโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: