ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 98 KB. 45

แชร์ให้เพื่อน: