ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดู

ข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ พ.ศ.2564

แชร์ให้เพื่อน: