ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 217 KB. 97

แชร์ให้เพื่อน: