ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร.06-604-53311

นายสำราญ อุปันโน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร.062-042-2221

นายวินัย ไชยวิลาส

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร.062-042-1331

นายสุวรรณ ธาตุอินทร์จันทร์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร.062-042-7766

นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร 062-042-1881


แชร์ให้เพื่อน: