ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โทร 062-042-1771

นายสำราญ อุปันโน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 062-040-2221

นายวินัย ไชยวิลาศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 062-042-1331

นายสุวรรณ ธาตุอินทร์จันทร์

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 062-042-7766


แชร์ให้เพื่อน: