ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นายสำราญ อุปันโน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวินัย ไชยวิลาศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุวรรณ ธาตุอินทร์จันทร์

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แชร์ให้เพื่อน: