ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลคะแนนการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 126 KB. 29

แชร์ให้เพื่อน: