ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

ยื่นแบบคำขอต่างๆ

แบบคำของรับใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

https://forms.gle/Eo3dRX4amqwnDfrx5 (คลิกที่นี้)

แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPR60Xgq5PuJRwcHqkdrcESvTlQhPSkXmrjyaCyCseUJVxWg/viewform (คลิกที่นี้)

แบบคำร้องขอแก้ไข้ไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUCEBy_SJ3I5huTVo_IUJQyyVVuIgxNqSq4Yan7q1b2NfFlQ/viewform (คลิกที่นี้)

แชร์ให้เพื่อน: