ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

ยื่นแบบคำขอต่างๆ

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายละเอียดวิธีการใช้งานการยื่นคำขอออนไลน์

รายละเอียดวิธีการใช้งานการยื่นคำขอออนไลน์ อบต.บ้านสหกรณ์

มีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้

1 คลิก แทบเมนู E -serviceและเลือกแทบเมนู ยื่นคำขอต่างๆ

2 เลือกแทบเมนู คำขอที่ต้องการยื่นใช้บริการ

3 พิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์ม ทุกช่ิง ให้ครบถ้วน

4 กด ส่ง  เพื่อยืนยันคำขอบริการออน์ไลน์

แชร์ให้เพื่อน: