ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์


ติดต่อ อบต. บ้านสหกรณ์

งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 127/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์: 053-929044, 053-929122

อีเมล: abt_center@bansahakorn.go.th

แบบฟอร์มติดต่อ