ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์


ติดต่อ อบต. บ้านสหกรณ์

งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 127/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์: 053-929044, 053-929122

อีเมล: abt_center@bansahakorn.go.th

E-mail: bansahakorn_abt@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ