ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐและมอบหมายหน้าที่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: