ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อเรื่อง

นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี 63 KB. 100

แชร์ให้เพื่อน: