ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 308 KB. 21

แชร์ให้เพื่อน: