ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 274 KB. 2

แชร์ให้เพื่อน: