ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 146 KB. 47

แชร์ให้เพื่อน: