ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนา อบจ. 2566-2570 ทบทวนปี 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนา อบจ. 2566-2570 ทบทวนปี 2565 9.73 MB. 71
2 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ (Smart City) 2.05 MB. 74

แชร์ให้เพื่อน: