ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 353 KB. 58
2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 83 KB. 55

แชร์ให้เพื่อน: