ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาส 4

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 4/2563 53 KB. 267

แชร์ให้เพื่อน: