ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาส 4

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 4/2563 53 KB. 69

แชร์ให้เพื่อน: