ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 104 KB. 66

แชร์ให้เพื่อน: