ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566 460 KB. 58

แชร์ให้เพื่อน: