ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564

(Integrity and Transparency Assessment : ITA. 2564)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 446 KB. 7

แชร์ให้เพื่อน: