ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรฐานป้องกันการให้หรือรับสินบน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานป้องกันการให้หรือรับสินบน 282 KB. 42

แชร์ให้เพื่อน: