ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

แชร์ให้เพื่อน: