ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2565 121 KB. 139

แชร์ให้เพื่อน: