ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 272 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: