ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 425 KB. 159

แชร์ให้เพื่อน: