ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 96 KB. 55
2 คำนำ 46 KB. 55
3 สารบัญ 54 KB. 51
4 ส่วนที่1 126 KB. 52
5 4.ส่วนที่ 2 สรุป ผด.01 60 KB. 55
6 5.ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผด.02 391 KB. 54
7 6.ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผด.02(ครุภัณฑ์) 78 KB. 49

แชร์ให้เพื่อน: