ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 96 KB. 13
2 คำนำ 46 KB. 13
3 สารบัญ 54 KB. 13
4 ส่วนที่1 126 KB. 12
5 4.ส่วนที่ 2 สรุป ผด.01 60 KB. 13
6 5.ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผด.02 391 KB. 14
7 6.ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผด.02(ครุภัณฑ์) 78 KB. 12

แชร์ให้เพื่อน: