ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลือกหัวข้อเรื่อง

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: