ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 380 KB. 121
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 119 KB. 118
3 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 300 KB. 120
4 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 177 KB. 1129
5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 367 KB. 183
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 248 KB. 114
7 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 203 KB. 204
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 140 KB. 203
9 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 268 KB. 122
10 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 97 KB. 123
11 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 260 KB. 931

แชร์ให้เพื่อน: