ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 380 KB. 55
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 119 KB. 57
3 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 300 KB. 58
4 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 177 KB. 335
5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 367 KB. 68
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 248 KB. 56
7 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 203 KB. 62
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 140 KB. 78
9 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 268 KB. 56
10 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 97 KB. 57
11 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 260 KB. 242

แชร์ให้เพื่อน: