ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 380 KB. 219
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 119 KB. 218
3 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 300 KB. 245
4 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 177 KB. 1568
5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 367 KB. 496
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 248 KB. 219
7 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 203 KB. 496
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 140 KB. 383
9 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 268 KB. 253
10 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 97 KB. 237
11 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 260 KB. 1231

แชร์ให้เพื่อน: