ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 380 KB. 200
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 119 KB. 197
3 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 300 KB. 221
4 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 177 KB. 1535
5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 367 KB. 463
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 248 KB. 200
7 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 203 KB. 458
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 140 KB. 359
9 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 268 KB. 226
10 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 97 KB. 213
11 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 260 KB. 1201

แชร์ให้เพื่อน: