ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 380 KB. 152
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 119 KB. 149
3 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 300 KB. 168
4 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 177 KB. 1316
5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 367 KB. 253
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 248 KB. 145
7 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 203 KB. 266
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 140 KB. 266
9 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 268 KB. 156
10 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 97 KB. 163
11 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 260 KB. 1024

แชร์ให้เพื่อน: