ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ปกควบคุมภายใน ปี 2565 124 KB. 35
2 ปค.1 องค์กร ปี 2565 84 KB. 26
3 ปค.4 องค์กร ปี2565 117 KB. 29
4 ปค.5 องค์กร ปี 2565 112 KB. 32

แชร์ให้เพื่อน: