ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

การรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 150 KB. 34

แชร์ให้เพื่อน: