ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนอัตรากำลัง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 73 KB. 137
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 4.71 MB. 139

แชร์ให้เพื่อน: