ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนอัตรากำลัง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 73 KB. 124
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 4.71 MB. 128

แชร์ให้เพื่อน: