ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

แผนอัตรากำลัง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2566-2566) ฉ.ปรับปรุงโครงสร้าง 78 KB. 342
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) 4.64 MB. 337

แชร์ให้เพื่อน: