ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พ.ศ.2567 ข้อมูล  ณ 31 มีนาคม 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนและความก้าวหน้างบประจำปี2567 303 KB. 40

แชร์ให้เพื่อน: