ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

LPA - ด้าน 1โครงการพัฒนาท้องถิ่นการบริการสาธารณะ ที่นำไปจัดทำงบประมาณ 2565 (ที่เบิกจ่าย 10 โครงการ)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 10 ตัวอย่างโครงการบริการสาธารณะ ที่เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 55 KB. 74

แชร์ให้เพื่อน: