ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ปี 2566

แชร์ให้เพื่อน: