ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

เอกสารประกอบการประชุมสภา

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสมัยแรก พ.ศ.2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสมัยแรก พ.ศ.2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: