ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อ 75 (2) สื่อประชาสัมพันธ์

1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซด์หลัก

2. ติดประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน

3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผ่นพับ 278 KB. 91
2 ปิดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 339 KB. 84
3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์ 3.77 MB. 86
4 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์(2) 4.88 MB. 88

แชร์ให้เพื่อน: