ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เลือกหัวข้อเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ ปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯปี 2563 120 KB. 45

แชร์ให้เพื่อน: