ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(หมวดที่ 4การสรรหาบุคคล) 216 KB. 80
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 152 KB. 85
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(หมวดที่ 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) 224 KB. 87
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 410 KB. 78
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4.37 MB. 79
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 1.25 MB. 83
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 135 KB. 80
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ(หมวดที่ 6 )(หมวดที่ 7) (หมวดที่ 8)และ (หมวดที่ 9) 238 KB. 79
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 195 KB. 83
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 1.73 MB. 79
11 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 775 KB. 76

แชร์ให้เพื่อน: