ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: