ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ประจำปี2566 รอบ 6 เดือน

แชร์ให้เพื่อน: