ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 195 KB. 56

แชร์ให้เพื่อน: