ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นายทองอินทร์ อุปันโน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8)
โทร.062-704-7700

นายจรัส สุยะพรม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6)
โทร.085-034-2840

นางสุทัศน์ จันทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์)
โทร.099-580-2807

นายสุแทน อุ่นลิวัลย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 2
โทร.084-805-5734

นางณัฐนก จันทร์ขจรรัช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3
โทร.082-193-7412

นายสมชัย พวงเงินมาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
โทร.081-671-8085

นายสุทัศน์ กัลยาวุฒิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 5
โทร.061-373-6739

นายศรีมูล ปวงอาจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 7
โทร.089-432-6368


แชร์ให้เพื่อน: