ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกหัวข้อเรื่อง

, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 78 KB. 139

แชร์ให้เพื่อน: