ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน 103 KB. 77

แชร์ให้เพื่อน: