ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์ให้เพื่อน: