ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561-2565)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561-2565) 1.19 MB. 58

แชร์ให้เพื่อน: