ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2566-2570)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: