ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564

แชร์ให้เพื่อน: