ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ปี2565 107 KB. 161

แชร์ให้เพื่อน: