ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 89 KB. 9
2 ปก 267 KB. 8
3 คำนำ 54 KB. 9
4 สรุป ผ 01 อบต.(ปี67) 118 KB. 16
5 สรุป ผ 01 หมู่บ้าน ปี 67 59 KB. 10
6 บันทึกหลักการและเหตุผล แก้ไขแผน ปี 67 83 KB. 9
7 บัญชี ผ 02 (1) แก้ไข (หมู่บ้าน) ปี67 57 KB. 9
8 บันทึกหลักการและเหตุผล เปลี่ยนแปลงแผน 67 83 KB. 10
9 บัญชี ผ 02 (1) เปลี่ยนแปลงแผน หมู่บ้าน ปี67 97 KB. 9
10 บันทึกหลักการและเหตุผล เพิ่มเติมแผน ปี67 81 KB. 10
11 บัญชี ผ 02 (เพิ่มเติม) อบต.ปี67 54 KB. 12
12 บัญชี ผ 02(ยศ 1)เพิ่มเติม หมู่บ้าน ปี67 117 KB. 12
13 บัญชี ผ02 (ยศ 6) เพิ่มเติม หมู่บ้าน ปี67 68 KB. 12
14 บัญชี ผ03 (ครุภัณฑ์) เพิ่มเติม อบต. ปี67 44 KB. 6

แชร์ให้เพื่อน: