ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศสัดส่วนประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 153 KB. 81

แชร์ให้เพื่อน: