ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เลือกหัวข้อเรื่อง

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลนิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลนิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 268 KB. 73

แชร์ให้เพื่อน: