ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

informationข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

  • 27 ตุลาคม 2566
  • 144 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามสถานการณ์โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในช่วงที่ผ่านมาพบการรายงานเหตุการณ์ระบาดของโรคเป็นระยะๆ

ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่าประเทศไทยอาจเกิดการระบาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนได้ วัคซีนได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)  2.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (Diphtheria-Tetuns (dT) vaccine) 3.วัคซีนป้องกันำวรัสแปปปิโลมา (วัคซีนเอชพีวี) หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งของอวัยวะเพศ 4.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก -ไอกรน (ชนิดสูตรสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ 5.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสหรือวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 6.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 7.วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือ (Yellow fever vaccine) 8.วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (Cholera vaccine) 9.วัคซีนป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย .10วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น 11.วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (Hepatits A vaccine) 12.วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella Vaccine) 13.วัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วงจากไวรัสโรต้า .14วัคซีนป้องกันวัณโรค หรือวัคซีนบีซีจี 15.วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: