ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

informationข่าวประชาสัมพันธ์

#ข่าวประชาสัมพันธ์? การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ PM 2.5 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5

  • 11 เมษายน 2567
  • 73 ครั้ง

#ข่าวประชาสัมพันธ์

การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ PM 2.5  เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 ดังนี้
1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ
2. ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยหรือไม่
3.ในช่วงที่ฝุ่นละอองสูง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน
4. หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95
5. หากมีอาการระคายเคืองตาหรือแสบตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด
6. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
7. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเช้า บริเวณที่มีฝุ่นสูง
8. ดื่มน้ำสะอาด ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
9. สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบอาการผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ทันที

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: