ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

จัดการความรู้ศูริการนย์บและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

  • 5 มิถุนายน 2567
  • 52 ครั้ง

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จัดโครงการจัดการความรู้ศูริการนย์บและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ เพื่อให้งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านสหกรณ์มีการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถรองรับงานที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: