ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

การทำหมัน สุนัขจรจัด ในพื้นที่หมู่4-7 ตำบลบ้านสหกรณ์ ประปี 2567

  • 10 มิถุนายน 2567
  • 43 ครั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่ออน ดำเนินการทำหมัน สุนัขจรจัด ในพื้นที่หมู่4-7 ตำบลบ้านสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในชุมชน ลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ ลดการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัด และเพื่อเป็นการลดพาหะสำคัญ ของโรคพิษสุนัขบ้าและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ขอขอบพระคุณ บุคลากรปศุสัตว์อำเภอแม่ออน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มา ณ ที่นี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: